logo uc chau 19-11-2015 -chuan fn 3

Anh văn thương mại
Friday, 29 July 2011 05:37

ANH VĂN THƯƠNG MẠI

03
Chương trình học được thiết kế khoa học và thiết thực phục vụ cho mục đích thương mại. Khoá học tập trung rèn luyện cho học viên cách sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực đặc thù của ngành kinh doanh, chủ yếu ở 5 lĩnh vực sau:

1. Phỏng vấn tuyển dụng (Interviewing and Recruitment in English)
2. Giao tiếp qua điện thoại (Telephoning in English)
3. Ngân hàng và Tài chính (Banking and Finance in English)
4. Đàm phán trong kinh doanh (Negotiations in English)
5. Họp và thảo luận (Meetings in English)

Tiếng Anh thương mại tổng quát: Khoá học này dành cho các học viên muốn nâng cao trình độ tiếng Anh tổng quát để phục vụ cho mục đích làm việc. Do vậy khoá học vừa nâng cao các kỹ năng tiếng Anh cơ bản, tổng quát, vừa tập trung luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho một số hoạt động cơ bản trong kinh doanh như cách viết thư thương mại, thuyết trình, đàm phán, điện thoại, xây dựng quan hệ xã hội,...

Các chương trình đào tạo theo nhu cầu của các công ty, tổ chức: Đội ngũ giảng viên Trường Anh ngữ Úc Châu có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo tiếng Anh thương mại cho các công ty, tổ chức. Ngoài kiến thức sâu rộng về Anh ngữ, các giảng viên còn cung cấp cho học viên tại các công ty, tổ chức những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn là môi trường làm việc quốc tế. Từ đó, học viên có thể áp dụng ngay vào bối cảnh quan hệ hợp tác quốc tế một cách hoàn toàn tự tin. Giáo trình tiếng Anh thương mại tại Trường Anh ngữ Úc Châu được tổng hợp có chọn lựa từ những giáo trình cập nhật nhất. Hệ thống theo dõi tiến trình đào tạo chặt chẽ trong suốt khoá học sẽ giúp học viên đánh giá chính xác sự tiến bộ của học viên.

BUSINESS ENGLISH

The program is scientifically and practically designed for commercial purposes focused on training courses for students using English in specific areas of business, primarily in five areas:

1. Interviewing and Recruitment in English.
2. Telephoning in English
3. Banking and Finance in English
4. Negotiation in English
5. Meetings in English
General Business English: This course is for students who want to improve their general English to meet with the requirements of their jobs. Therefore the course both helps learners improve the basic English skills in general  and focuses on the use of English for a number of basic activities such as fundamental business letter writing, presentation, negotiation, telephoning, and establishment of social relationships.

The training courses are confirmable to the needs of enterprises and organizations: The Uc Chau Language School teaching staff is experienced in business English training for companies and organizations. In addition to widen knowledge of English, the teachers also provide students at companies and organizations with practical experience drawn from international working environment. Therefore, students can immediately apply in the context of international relations confidently. Business English syllabus at The Uc Chau Language School is selectively synthesized from the most updated curriculum. Coherently monitored training process during the course will help students accurately assess their progress.

 

Đối tác


Đang trực tuyến

We have 15 guests online

Thống kê

325426
Hôm nayHôm nay50
Hôm quaHôm qua79
Tuần nàyTuần này295
Tháng nàyTháng này1783
Tổng cộngTổng cộng325426